SharePoint
臺大醫院臨床試驗中心 Logo
:::
:::
​​​​*中心服務 > 臨床研究人員識別證、電子病歷閱覽帳號申請

*識別證辦理常見問題

* 電子病歷常見問題

  •  109年 (2020) 換證需知                    
  • 注意事項:請參閱申辦注意事項並備妥文件(教育訓練時數要求請參考教育訓練頁面資訊)
  • 承 辦 人:蔡亞芝小姐

    • 電    話:(02)3366-8241

    • 電子郵件:1189​46@ntuh.gov.tw

  • 收件時間:週一到週五 8:00-12:00、13:00-17:00(國定假日除外)

  • 送件地點:10055臺北市中正區徐州路17號8樓836辦公室

*文件下載

 

 

© 2019 臺大醫院臨床試驗中心  |  網站地圖   中心簡介  |  中心服務  |  教育訓練  |  研究成果  |  聯絡我們  |  ENGLISH  |