SharePoint
臺大醫院Logo
略過巡覽連結葉德輝醫師
:::
:::
葉德輝醫師

  

   葉德輝醫師

 

 

網路掛號

 

  學歷                       

 

  國立台灣大學藥理學研究所博士

  國立台灣大學醫學系畢

 

  經歷                       

 

  台灣大學醫學院耳鼻喉科講師

  台灣大學醫學院耳鼻喉科助理教授

  羅東博愛醫院耳鼻喉科主任

  台灣大學醫學院耳鼻喉科副教授

 

  現職                       

 

  台大醫學院耳鼻喉科副教授

  台大醫院耳鼻喉科主治醫師

 

  專長                       

 

  一般耳鼻喉科疾病及手術、鼻及鼻竇內視鏡手術、鼻雷射手

  術、打鼾及呼吸睡眠障礙治療