SharePoint
臺大醫院Logo
略過巡覽連結許巍鐘醫師
:::
:::
許巍鐘醫師
 

  許巍鐘醫師

  

     網路掛號

 

  學歷              

 

  國立台灣大學公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所博士

  國立台灣大學醫學院醫學系學士

 

  經歷              

 

  臺大醫院耳鼻喉部住院醫師、總醫師

  法國巴黎第七大學醫學院耳科研究室及附設Lariboisiere醫院耳鼻喉科研究員

  美國芝加哥西北大學附設兒童紀念醫院耳鼻喉科研究員

  中華民國教育部部定助理教授

  臺大醫院雲林分院耳鼻喉部主任

 

  現職               

 

  台大醫學院耳鼻喉科臨床助理教授

  台大醫院耳鼻喉科主治醫師

 

  專長               

 

  小兒及兒童耳鼻喉科學、一般耳鼻喉科學、耳鼻喉科內視鏡、兒童及成人睡眠呼吸障礙、氣管切開術及氣切照護、耳鼻喉科環境及職業病醫學