SharePoint
臺大醫院Logo
略過巡覽連結譚慶鼎醫師
:::
:::
譚慶鼎醫師
 

    譚慶鼎醫師

 

   網路掛號 

   學歷              

 

   國立台灣大學EMBA資管組碩士

   國立台灣大學毒理學博士

   中山醫學院醫學系畢業

 

   經歷               

 

   法國巴黎第七大學醫學院耳鼻喉科研究員

   日本東京大學音聲言語研究中心研修

   美國約翰霍普金斯大學耳鼻喉科觀察員

   羅東博愛醫院耳鼻喉科主任

   台大醫院口腔咽喉科主任

 

 

   現職                

 

   台大醫學院耳鼻喉科副教授

   台大醫院耳鼻喉科主治醫師

   臺大醫院金山分院院長

 

   專長                 

 

   一般耳鼻喉科疾病的治療與手術、內視鏡手術、顯微手術、雷射手

   術、音聲疾病、咽喉癌症、氣道疾病的診治與手術、打鼾及呼吸睡

   眠障礙的診治