SharePoint
臺大醫院Logo
略過巡覽連結陳韻之醫師
:::
:::

陳韻之醫師 照片

   陳韻之醫師

 

  學歷             

 

  瑞士蘇黎士大學博士

  國立台灣大學牙醫學士
 

  現職             

 

  台大醫院牙科部助理教授

 

  專長             

 

  義齒補綴、顳顎關節症與口顏面疼痛、呼吸睡眠障礙與夜間磨牙之牙科治療